Program TS jest odpowiedzią na potrzeby ponad dwóch tysięcy przewoźników i spedytorów, dla których od 20 lat tworzymy oprogramowanie. TS można wykorzystywać jako program spedycyjny lub jako program transportowy, a także łączyć obie te funkcje jednocześnie.

Mamy już ponad 2000 użytkowników. Program TS wykorzystują firmy transportowe i spedycyjne z Polski i zagranicy – z USA, Niemiec, Francji, Litwy i Wielkiej Brytanii. Licencje edukacyjne programu TS kupują szkoły o profilach transportowych i spedycyjnych.

Opłaty licencyjne są jednorazowe. Nie stosujemy abonamentu za korzystanie z programu. Nie pobieramy opłat za dodatkowe stanowiska komputerowe. Serwis przez telefon jest darmowy Program do obsługi transportu można zakupić już za 400 zł netto.

Zacznij od razu. Zainstaluj i przez miesiąc używaj komercyjnie program TS bez opłat i zobowiązań. Wpisz dane własnej firmy. Twórz i edytuj dokumenty transportowe i spedycyjne. Wystawiaj faktury. Korzystaj ze wszystkich funkcji programu. Na filmie wyjaśniamy krok po kroku jak to zrobić.

Program TS w skrócie ...

Dla spedycji

Prowadzenie spedycji realizowane jest w programie poprzez przyjmowanie i wystawianie zleceń, wpisywanie faktur zakupowych za usługi transportowe od przewoźników i wystawianie faktur sprzedażowych za usługi spedycji. Do zleceń można wystawiać i przypisywać noty obciążeniowe oraz inne koszty i przychody o charakterze transportowym i ogólnym. Zlecenia spedycyjne można rozliczać we wszystkich walutach. Program umożliwia płatności częściowe, płatności VAT w złotówkach dla faktur walutowych, kompensaty, kontrolę salda płatniczego i wystawianie not odsetkowych. Program wykonuje kompleksową analizę rentowności spedycji. Program zawiera biblioteki przewoźników oraz ich kierowców, ciągników, naczep, towarów, tras, miejsc załadunku i rozładunku, odpraw celnych i wiele innych.

Dla transportu

Obsługa transportu w programie polega na przyjmowaniu, przetwarzaniu i rozliczaniu zleceń transportowych wykonywanych własnym transportem. Zlecenia transportowe rozliczane są w ramach wyjazdów (kart drogowych) z uwzględnieniem zużycia paliwa i AdBlue, kilometrów, godzin pracy i delegacji, faktur, not i innych kosztów. Na podstawie trasy wyjazdu wyliczane są automatycznie diety kierowców i ryczałt za noclegi. Program zawiera cenniki usług transportowych z możliwością zdefiniowania różnych cenników dla różnych kontrahentów. Podobnie jak w przypadku spedycji program rozlicza zlecenia transportowe we wszystkich walutach. Wszystkie funkcje spedycyjne dotyczące płatności mają zastosowanie również do transportu. W programie wpisuje się i kontroluje własne ciągniki, naczepy i kierowców.

Księgowość

Program dla firm transportowych i spedycyjnych oferuje funkcje księgowości. Program TS umożliwia prowadzenie ewidencji operacji gospodarczych w postaci książki przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów dla firm korzystających z uproszczonej formy opodatkowania w postaci ryczałtu ewidencjonowanego. Program TS zapewnia funkcje automatycznego przyporządkowania dokumentów księgowych do wybranej formy ewidencji. Do prowadzenia księgowości program dostarcza różne zestawienia księgowe: rejestr sprzedaży VAT, rejestr zakupu VAT, jednolity plik kontrolny JPK, zestawienie różnic kursowych, rachunek wyników, a także informacje o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług i nabyciu usług. Użytkownicy z pełną księgowością mogą eksportować dane do zewnętrznych systemów finansowo księgowych.

O nas

Od 20 lat tworzymy oprogramowanie dla transportu i spedycji. W 1994 roku wprowadziliśmy na rynek pierwszy program do obsługi firm transportowych znany pod marką TS Rutkowski. Do końca lat 90-tych tworzyliśmy oprogramowanie transportowe i spedycyjne dla systemu operacyjnego DOS. Obecnie sprzedawany program TS pracuje w środowisku Windows, wykorzystując nowoczesne technologie bazodanowe. W latach 2008-2014 rozwijaliśmy dodatkowo specjalną wersję programu TS o nazwie handlowej TS-SQL do obsługi firm transportowych i spedycyjnych o indywidualnych wymaganiach.

Rozwój

Program TS zamierzamy zintergrować z giełdami transportowymi Trans i TimoCom. Moduł integracyjny jest obecnie w fazie testów. Integracja zapewni automatyczną publikację zleceń z programu TS w obu giełdach transportowych.

Planujemy dodać do programu funkcje korzystania z bazy danych w tzw. chmurze. Rozwiązanie to będzie łączyć zalety klasycznego programu z technologią internetową, pozwalając spedytorom pracować na bazie danych z każdego miejsca poza biurem firmy.